image01

Інформація


Реквізити компанії

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРФІНСТАНДАРТ» (ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ")
Код ЄДРПОУ - 38216487
Місцезнаходження - 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд.35, корпус 5, к.2
Керівник - Степанський Олександр Валерійович
Код території за КОАТУУ – 1210136900

Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дата запису: 23.05.2012, номер запису: 10691020000028806.
Включено до Державного реєстру фінансових установ (свідоство про реєстрацію фінансової установи ААБ 770687).
Право на надання фінансових послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №5 від 29.11.2013р.
Основний вид діяльності – надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.
Основний вид діяльності за КВЕД - 64.19 Інші види грошового посередництва.
Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи: Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0800 505240.

Ліцензії та дозволи

 • Ліцензія про переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків – діюча ліцензія (безстрокова) №5, видана Національним банком України 29.11.2013.

Платіжні системи

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» є учасником платіжних систем:
 • «FLASHPAY» (пряма участь), платіжна організація - ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», адреса місцезнаходження: 03039, м.Київ, проспект Голосіївський , д. 26а;
 • «City24» (пряма участь), платіжна організація - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС», адреса місцезнаходження: 01042, м.Київ, пров. Новопечерський , д. 5.

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» фактично надає наступні види послуг з переказу коштів:

Вид переказу Строки здійснення переказу (зарахування коштів отримувачам) Вартість послуг (тарифи) Валюта переказу
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, з зарахуванням суми переказу на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу або систем дистанційного банківського обслуговування. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт господарювання не сплачує комісію (за відповідним договором з ним), то сплата комісії покладається на платника-фізичну особу (за публічним договором), але становить не більше 3% від суми переказу. Гривня
Переказ коштів від фізичної особи до фізичної особи, з зарахуванням суми переказу на її рахунок (в т.ч. за номером електронного платіжного засобу), що ініціюється з використанням електронного платіжного засобу. У разі зарахування на банківський рахунок - до 3х банківських днів.
У разі зарахування за номером ЕПЗ - 1 година (за умови наявності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу), або до моменту зазначення номеру ЕПЗ отримувачем, але не більше 6 місяців (за умови відсутності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу).
від 1% до 3% від суми переказу (стягується з платника). Гривня
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (електронний платіжний засіб), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня

Порядок здійснення переказів

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» здійснює перекази коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Перекази коштів, що ініціюються через ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ», можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

 • шляхом використання електронних платіжних засобів (платіжних карток) – в режимі онлайн на сайтах або у мобільних додатках;
 • шляхом використання систем дистанційного банківського обслуговування, що надається банком, у якому платник має рахунок, - в режимі онлайн на сайтах або у мобільних додатках;
 • шляхом безготівкового переказу з рахунку платника у його банку, з одночасним наданням інформації про отримувачів у реєстрах або у іншому вигляді (т.з. реєстрові перекази).
Перекази коштів, які завершуються через ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ», можуть бути завершені у такий спосіб:
 • шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок (в т.ч. за номером електронного платіжного засобу) отримувача.

ПТКС. Пункти приймання та виплати готівки.

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» наразі не здійснює приймання та/або виплату готівки через ПТКС або інші пункти надання фінансових послуг (пункти приймання та виплати готівки).

Порядок вирішення спорів та захист прав споживачів

ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» («Фінансова компанія») ставить за мету допомогти в вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між ним та платником/отримувачем.

Фінансова компанія у публічному договорі, договорах на переказ коштів та інших договорах заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія платника/отримувача, як то усна або письмова, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії платника/отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Кожен платник/отримувач (споживач послуги з переказу коштів) має право звернутися до Фінансової компанії як учасника Платіжної системи, а Фінансова компанія зобов’язана зафіксувати таке звернення у журналі звернень користувачів та розглянути його у строк до 3-х робочих днів.

Захист прав платника/отримувача як споживача фінансових послуг з переказу коштів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Спори між Фінансовою компанією та платником/отримувачем вирішуються на підставі:
 • Правил відповідної Платіжної системи, у якій здійснювався переказ коштів;
 • положень Публічного договору (для фізичних осіб);
 • положень договорів про переказ коштів (для суб’єктів господарювання).
Всі суперечки, що виникають між платниками/отримувачами та Фінансовою компанією, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вдаються до процедур, встановлених правилами відповідної Платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням платіжної організації цієї Платіжної системи («Арбітражні процедури»).

У разі якщо правилами Платіжної системи Арбітражні процедури не передбачені, або проведення них є через будь-які причини неможливим, або ж Арбітражні процедури не дали результату, то спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Повідомляємо, що з метою забезпечення прав споживачів та обов’язків щодо здійснення переказу коштів у платіжних системах, відповідно до правил платіжних систем, у яких ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» приймає участь, може використовуватися гарантійні, компенсаційні або інші подібні платежі. З метою забезпечення захисту своїх прав платник/отримувач, окрім процедур, описаних вище у цьому розділі, може звернутися до платіжної організації платіжної системи, через яку здійснювався переказ коштів.

Повідомляємо, що ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» не вимагає від платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) такого договору, а також не стягує такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» не покладає на платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також не стягує такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

Інша інформація

Власники істотної участі ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ»:
 • Бєлоусов Святослав В'ячеславович (громадянство - Україна), доля володіння 99%

Виконавчий орган: директор Степанський Олександр Валерійович.

Наглядова рада не обиралась.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: відсутні.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.Документи


 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
 • Ліцензія №5 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
 • Структура власності станом на 08.06.2021 року
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності станом на 08.06.2021 року
 • Відомості про власників істотної участі станом на 08.06.2021 року
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2018 + Фінансова звітність за 2018 рік
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2019 + Фінансова звітність за 2019 рік
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2020 / Фінансова звітність за 2020 рік
 • Договір про здійснення переказу (для переказів p2p з використанням платіжних карток)
 • Публічний договір про переказ коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ/СДБО)


 • Контакти


  Адреса місцезнаходження та з метою листування: 49000, м. Днiпро, вул.Володимира Вернандського, буд.35/5 кв.2

  Email: info@ufst.com.ua

  Телефон: +38(097)9259444